TuinmanMijn naam is Jos. Ik woon in een doodgewone straat in een Limburgs dorp vlak bij de grens met Duitsland. Mijn benedenwoning heeft voor en achter een kleine vrije ruimte. Hier heb ik een tuin van gemaakt. Er staan zoveel mogelijk bloemen en planten, struiken en kleine bomen. Ik werk graag in de tuin.

De natuur in Nederland heeft het moeilijk. De biodiversiteit gaat achteruit. Biodiversiteit is al het leven in een bepaald gebied. Maar leefgebieden verdwijnen, planten en dieren sterven uit. De beschermde natuurgebieden zijn versnipperd. Daardoor kunnen  'wilde' planten en dieren moeilijk 'verhuizen'. Stedelijke gebieden vormen vaak een onoverkomelijke hindernis omdat daar weinig of geen geschikte leefgebieden zijn voor planten en dieren.

 

Wandelen

Ik wandel graag in de bossen langs de grens en de steilrand bij mijn woonplaats. Het grensbos kent verschillende biotopen. Er zijn natte heidegebieden, vennetjes met kikkers, salamanders en libellen. Er groeien naald- en loofbomen en zelfs mammoetbomen (sequoia's). Er zijn ook nog oude groeven waar vroeger grind en klei werd gewonnen. Er leven dassen, marterachtigen en wilde zwijnen. Maar die laten zich helaas niet vaak zien. Wel aanwezig (vooral hoorbaar) zijn de talrijke vogels. Door het bos lopen mooie wandelroutes, waaronder de Galgenvenn-route. Het gebied met zijn grote biodiversiteit is helaas wel kwetsbaar voor de toenemende klimaatverandering.

 

Tuinen

In Nederland is het oppervlak van alle tuinen net zo groot, zelfs nog wat groter, dan het Nationale Park Hoge Veluwe: meer dan 6600 hectare. Dat zijn 9250 voetbalvelden. Ongeveer de helft daarvan ligt binnen onze stadsgrenzen.  Helaas is bijna 60% van alle stads-tuinen betegeld. In sommige tuinen is zelfs het hele oppervlak verhard. Met soms toch nog een exotische, grote olijfboom in een pot.

Veel mensen vinden het inrichten en onderhouden van een tuin maar omslachtig. Het kost veel tijd en maakt vuile handen wordt gedacht. Dat is jammer. Het klopt ook niet. Bovendien is tuinieren goed voor je gezondheid. Je blijft lichamelijk fit, het verlaagt stress en verbetert je geheugen. Het bevordert het sociale contact in de straat. Zeker als je samen kunt tuinieren.

 

Leefomgeving

Dat zoveel tuinen helemaal of gedeeltelijk zijn betegeld heeft ook gevolgen voor de leefomgeving. Door de klimaatverandering krijgen we vaker hevige hoosbuien. De riolering kan dit niet altijd verwerken waardoor straten blank komen te staan en kelders onderlopen. De bodem in een echte, groene tuin fungeert als een spons. Het water stroomt niet meer rechtstreeks naar de riolering.

Zomers worden warmer. Tegels nemen die hitte op en geven die 's-avonds weer af waardoor het minder afkoelt. Bomen geven schaduw. Planten, struiken en bomen verdampen water waardoor de temperatuur daalt of minder hard oploopt. Op plaatsen waar bomen staan is het in de zomer gemiddeld zo'n 3ο koeler. Het is bovendien aangetoond dat mensen zich gelukkiger voelen in een omgeving met veel groen en natuur.

 

Volgens mij

biodiversiteit
Biodiversiteit

Het gaat slecht met de biodiversiteit in Nederland. Leefgebieden en soorten verdwijnen.
"Nederland is kampioen in biodiversiteitsverlies, in Europa en eigenlijk zelfs wereldwijd"

biodiversiteit
Te veel tegels

In de steden is meer dan 60% van de tuinen betegeld. Tuinen worden gebruikt als extra woonkamer. Er is geen of weinig groen. Gemeenten hebben geen geld om bomen te planten en groen aan te leggen.

biodiversiteit
Leefomgeving

Doordat veel tuinen zijn betegeld kan het regenwater niet in de bodem zakken. Bij stortbuien stroomt de riolering over. In de stad is het enkele graden warmer dan in de buitengebieden. Tegels slaan hitte op.

 

 

Maak een tuin!

Uit onderzoek blijkt dat tuinieren goed is voor lichaam én geest. Een groene(re) omgeving maakt je blij. En ook al zijn veel stadstuinen voor een groot gedeelte betegeld, als je de bewoners vraagt of ze niet liever een groene tuin zouden hebben is het antwoord vaak: Ja, graag!

Maak een tuin en ga tuinieren
Maak een tuin en ga tuinieren

tekst

Maak een tuin en ga tuinieren